เมื่อได้รับสินค้าแล้ว

"กรุณาถ่ายคลิปขณะแกะสินค้า" (ไม่ตัดต่อและไม่หันกล้องไปทางอื่น)

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า กรณีสินค้าไม่ครบหรือเสียหาย "ต้องมีคลิปยืนยันเท่านั้น"

หากไม่มีคลิปยืนยันทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน "ทุกกรณีค่ะ"