XC16-50MMF3.5-5.6ISII Silver [ สินค้าไม่มีกล่อง Packaging เลนส์ ]*

Wishlist: (0)

FUJINON Lens XC16-50mmF3.5-5.6 OISII Silver

Lens Kit ใช้ได้กับกล้องดิจิตอล X-Series ทุกรุ่น

สี Silver

**รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี**
=กรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อใช้แทนใบรับประกัน=

** สินค้าไม่มีกล่อง Packaging เลนส์ **

“สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ (REFURBISHED)” คือสินค้าที่ถูกขายไปแล้วแต่ถูกส่งคืนไปยังผู้ขายหรือผู้ผลิตด้วยเหตุผลบางประการ เช่น สินค้าเกิดความชำรุดบกพร่อง กล่องได้รับความเสียหาย มีรอยตำหนิบนสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ หลังจากสินค้าดังกล่าวได้ถูกส่งคืนไป พวกมันจะถูกซ่อมแซม และทดสอบสำหรับความสามารถในการใช้งานและความชำรุดบกพร่องที่ได้รับการแก้ไข ก่อนที่พวกมันจะถูกขายใหม่ สำหรับบางผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากความชำรุดบกพร่องในการใช้งาน สินค้าเหล่านั้นอาจถูกนำกลับมาขายใหม่พร้อมส่วนลดหลังจากได้ได้การตรวจสอบความสามารถในการใช้งาน

เงื่อนไข

1. สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่ถูกขายโดยฟูจิฟิล์ม ได้ถูกซ่อมแซม ทดสอบ และยืนยันภายในมาตราฐานของฟูจิฟิล์มว่า พวกมันปราศจากความชำรุดบกพร่องสำหรับการใช้งานในสาระสำคัญ

2. สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่บางประเภทอาจจะมาพร้อมบรรจุภัณฑ์แบบเก่า แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เสริมต่างๆจะถูกรวมไว้โดยครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

3. ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับของ ผู้ซื้ออาจจะขอคืนเงินหรือคืนของได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

    a. สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ไม่ได้ถูกรับโดยผู้ซื้อ

    b. สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เกิดความชำรุดบกพร่องสำหรับการใช้งานและ/หรือความเสียหายจากการจัดส่ง

    c. ฟูจิฟิล์มจัดส่งสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ไปไม่ตรงกับรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้ (เช่น ผิดรุ่น ผิดสี เป็นต้น) กับผู้ซื้อ

เมื่อได้รับคำร้องคืนเงินหรือคืนสินค้า ฟูจิฟิล์มโดยดุลยพินิจฝ่ายเดียวจะตัดสินเลือกที่จะคืนเงินหรือคืนสินค้าให้แก่ผู้ซื้อโดยขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่คงเหลือที่มีเงื่อนไขเดียวกันกับสินค้าที่ถูกคืน

4. สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหลาย จะได้รับการรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าว

ຄົງເຫຼືອ ໄດ້ແຕ້ມ
ธรรมดา_ZT40 Sold Out -

ຄວາມເຫັນຂອງລູກຄ້າ (1 ຄົນ)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2021-06-16 11:28:06

จัดส่งรวดเร็ว สินค้าใช้งานได้ตามปกติ

ເບິ່ງຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດ
฿ 2,900.00
  ສິນຄ້າທີ່ຄົງເຫຼືອ
  ສິນຄ້າ ແຕ້ມສະສົມທີ່ໄດ້ຄັ້ງນີ້