บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 11/08/2565
XF33mmF1.4 "A New Standard of Image Quality"

XF33mmF1.4 "A New Standard of Image Quality"

  •  18 ตุลาคม 2564

XF33mmF1.4 R LM WR

A New Standard of Image Quality

ใหม่! เลนส์ XF33mmF1.4 R LM WR

• สำหรับสาย Content Creator ทั้งภาพนิ่ง และงาน vdo

• โบเก้สวย

• ภาพคมชัดตั้งแต่กลางภาพ จนถึงขอบภาพ

Sample Image

Photographer: @totay168 #xphotographerTH

 

 

 

Learn More about The Product: https://fujifilm-x.com/th-th/products/lenses/xf33mmf14-r-lm-wr/

 

 

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดใน WEBSITE นี้ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ (copyright) เครื่องหมายการค้า (trademark) และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือหรือคู่สัญญาอื่นที่อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นเป็นเจ้าของ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้อย่างชัดแจ้ง ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ