ปรับปรุงล่าสุด 27/07/2564

สินค้า REFURBISHED

สินค้า REFURBISHED คือสินค้าที่ถูกขายไปแล้วแต่ถูกส่งคืนไปยังผู้ขายหรือผู้ผลิตด้วยเหตุผลบางประการ เช่น สินค้าเกิดความชำรุดบกพร่อง กล่องได้รับความเสียหาย มีรอยตำหนิบนสินค้า เป็นต้น